Twitter Facebook
Wymysorys
Pochodzenie języka wilamowskiego - poglądy i badania

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie wyjaśnieniem pochodzenia oraz klasyfikacji języka wilamowskiego. Pojawiają się też nowe studia mogące na te kwestie rzucić nowe światło. Dotychczasowe opracowania zajmujące się wilamowskim z językoznawczego punktu widzenia (niezależnie od stopnia wiarygodności lingwistycznej) pojawiały się w kilku okresach.