Twitter Facebook
Revitalization Models
Korzyści z dwujęzyczności: co może nas motywować do nauki języków?

Kiedy zastanawiamy się nad motywacjami do nauki i znajomości języków okazuje się, że analizując powody, dla których warto uczyć się języka, możemy znaleźć ich bardzo dużo. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilamowicach na spotkaniu poświęconym temu tematowi (30 września 2014), wymienili aż 66 powodów, dla których mogliby uczyć się wilamowskiego.

Wydaje się, że rozumienie korzyści płynących ze znajomości więcej niż jednego języka, można uznać w Polsce za powszechne. Chociaż tradycyjnie jesteśmy w przeważającej mierze społeczeństwem jednojęzycznym (w spisie powszechnym z 2011 roku ponad 95% ludności deklarowało narodowość wyłącznie polską), to języków obcych uczymy się obowiązkowo od początku szkoły podstawowej i mamy obowiązkową maturę z języka obcego. W porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich bardzo dobrze znamy angielski (6 miejsce w rankingu biegłości prowadzonym przez firmę Education First). Jednakże z danych Komisji Europejskiej wynika, że średnio tylko niecałe 20% polskiego społeczeństwa deklaruje znajomość tego języka (33% w grupie ludzi młodych w wieku 15-34 lata), a inne języki są znane znacznie mniejszemu odsetkowi Polaków. Możemy więc zrobić jeszcze sporo, aby przekonywać do uczenia się języków obcych, osoby w każdym wieku, nie tylko dzieci i młodzież.